Tungkol sa Amin

Ang Pigsa-cure.com ay isang website na isinapubliko para makatulong sa mga Pinoy na makayanan at magamot ang sakit na pigsa. Ang website na ito ay ginawa magmula pa noong 2016 at kasalukuyang naka himpil sa General Santos City, Pilipinas.

Bagaman hindi nakamamatay, ang pagkakaroon ng pisa, maliit man o malaki, saan mang bahagi ng katawan ay talagang nakapagpapahirap sa mga pasyenteng meron nito. Iba’t iba ang mga pananaw at mga paniniwala ng mga Pinoy hinggil sa pigsa. Ang ilan sa mga paniniwalang ito ay nakapagpapalala ng sitwasyon imbes na makatulong. Kaya nagdisisyon ang may-akda na magbi9gay ng libre ngunit mapagkakatiwalaang mga impormasyon hinggil sa pigsa at kung paano ito gagamutin. Tampok sa Pigsa-cure.com ang praktikal na mga pamamaraan kung paano gagamutin ang pigsa sa pamamagitan ng mura ngunit epektibong mga sangkap na ang karamihan ay nasa kusina mo lamang! May mga tips din kung paano mo maiibsan at makakayanan ang sakit at mga sintomas na dala ng pagkakaroon ng pigsa.

Paalala lamang: bagaman tiwala kami na ang mga impormasyon sa website na Pigsa-cure.com ay tumpak pagdating sa maka-agham na mga pananaliksik, hindi naming iminumungkahi na ipagpaliban moa ng pagkonsulta sa doktor dahil lamang sa nabasa mo na dito ang dapat mong gawin. Ang mga impormasyon n asana website na ito ay gabay lamang at hindi pamalit sa opinyon ng mga dalubhasa.