Ano ang antibiotic para sa pigsa?


ad

Ang pigsa ay isang impeksyon sa balat na nagsisimula sa hair follicle o oil gland. Ang balat na may impeksyon ay mamumula at magkakaroon ng pamamaga. Ang pamamagang ito ay magiging kulay puti, senyales na may namuong nana sa ilalim ng balat. Hindi naman gaanong seryoso ang kondisyong ito ngunit makakaranas ng hapdi at sakit ang sinumang may pigsa. Maaaring magamot kahit sa bahay lang ang pigsa ngunit may mga sitwasyong kailangan nang pumunta sa doktor. Susuriin ng doktor ang pigsa upang malaman ang sanhi nito at magbibigay ng antibiotic para sa pigsa. Narito ang ilan sa karaniwang antibiotics na inirereseta ng doktor:

Amoxicillin

Ito ay katulad ng penicillin at isang beta-lactam antibiotic. Ginagamit ito sa paggamot ng mga impeksyong dulot ng bakterya. Pinipigilan nito ang pagdami ng bakterya at pagkalat ng impeksyon. Ito ang isa sa mga inerereseta para sa may pneumonia, bronchitis, gonorrhea at iba pang impeksyon katulad ng pigsa. Sa kabilang banda, hindi ito masyadong mabisa para sa mga karamdamang dulot ng mga virus tulad ng sa sipon at trangkaso.

Ampicillin

Isa rin itong uri ng beta-lactam antibiotic na kadalasang inirereseta para sa mga may sakit katulad ng UTI, meningitis, gonorrhea, pneumonia, bronchitis at iba pa. Maaari din itong gamiting antibiotic para sa pigsa.

Cefaclor

Ito ay isang cephalosporin na uri ng antibiotic na inirereseta para sa mga impeksyong dulot ng bakterya gaya ng pneumonia, impeksyon sa tenga, baga, lalamunan at UTI. Sinasabing mabisa din ito sa paggamot ng mga impeksyon sa balat kaya ito ay maaaring gamitin bilang antibiotic para sa pigsa.

Cloxacillin

Ito ay isang synthetic na uri ng antibiotic na katulad ng penicillin at amoxicillin. Kadalasan itong ginagamit sa mga impeksyong dulot ng bakteryang Staphyloccoci na mayroon ng bacterial resistance sa benzylpenicillin. Mas mahina ang bisa nito bilang antibacterial kaysa sa ibang uri ng penicillin ngunit mabisa pa rin ito sa paggamot ng pigsa.

Magbasa: Cloxacillin para sa Pigsa

Nitrofurazone

Ang antibiotic na ito ay nasa ointment form at orihinal na ginagamit para sa mga paso sa balat. Ngunit ito ay maaari ding gamitin bilang pampahid sa sugat at impeksyon sa balat gaya ng pigsa dahil sa ito ay mabisang antibacterial at napipigilan nito ang pagkalat ng bakterya mula rito.

Povidone Iodine

Ito ay mas kilala sa brand name nitong Betadine. Tanyag ang povidone iodine sa pagiging antibacterial nito kaya ito ang ginagamit natin bilang panggamot sa mga sugat upang hindi magkaimpeksyon. Ito pala ay hindi lang para sa sugat dahil napag-alamang mabisa rin ito bilang antibiotic para sa pigsa. Ito ay nagsisilbing antiseptic at naglilinis sa anumang sugat sa balat na pinapatay ang mga bakterya.

Sodium Fusidate

Ito ay isa ring ointment na maaaring gamitin para sa pigsa at iba pang impeksyon sa balat. Ito ay isang bacteriostatic na uri ng antibiotic. Katulad ng Nitrofurazone, mabisa rin itong antibacterial.

Ang pigsa ay epektibong nalulunasan ng mga antibiotics ngunit nagdedepende pa rin ang bisa nito sa tamang paraan ng paggamit. May ilang antibiotic na nasa tablet o kapsula. Dapat na isaalang-alang ang doses nito upang hindi maoverdose. Ang iba naman ay nasa ointment form. Kailangan ang pagsunod sa mga instruction ng doktor upang makuha ang minimithing paggaling ng dahil sa paggamit ng antibiotics.


ad