Written by 

Pigsa Cure 

Paano ba ang tamang pigsa treatment?

Ang pamamaga at pamumula ng balat na may kasamang naa sa gitnang bahagi ng bukol ay tinatawag na pigsa. Maaaring magsimula ito na kasingliit lamang ng buto ng sitaw at lumaki na katulad ng isang bola ng golf. Ito ay isang impeksyon sa balat na sanhi ng isang bakterya. Hindi naman gaanong seryoso ang kondisyong ito ngunit makakaranas ng hapdi… magbasa
Pigsa Cure 

Ano ang antibiotic para sa pigsa?

Ang pigsa ay isang impeksyon sa balat na nagsisimula sa hair follicle o oil gland. Ang balat na may impeksyon ay mamumula at magkakaroon ng pamamaga. Ang pamamagang ito ay magiging kulay puti, senyales na may namuong nana sa ilalim ng balat. Hindi naman gaanong seryoso ang kondisyong ito ngunit makakaranas ng hapdi at sakit ang sinumang may pigsa. Maaaring… magbasa
Uri ng Pigsa 

Pigsa sa Singit – Paano Malulunasan?

Ang pagkaroon ng pigsa sa singit ay isang hindi kaaya-ayang sitwasyon dahil ito ay nagdudulot ng sakit sa pribadong parte ng katawan at marami ang nahihiyang ilahad ang problemang ito sa ibang tao. Ang pagkakaroon nito ay madalas namang mangyari at hindi dapat masyadong mabahala dahil dito. Ang pigsa ay kadalasang nabubuo sa mga bahaging palaging nakukuskos sa damit tulad… magbasa
Uri ng Pigsa 

Pigsa: Sa Ulo, Mukha at Ilong

Karaniwan ang pagkakaroon ng pigsa sa iba’t ibang parte ng katawan. Ngunit may ilang bahagi ng katawan na tila ayaw mong magkaroon ng pigsa. Ito ay ang mga bahaging palaging nakikita katulad ng mukha at lalo na sa ilong. Nakakabawas raw ng ganda points o pogi points ang pagkakaroon ng pigsa rito. Maging ang ulo ay kadalasan ding tinutubuan ng… magbasa
Pigsa Cure 

Alamin – Sampung Pigsa Home Remedies

Ang pigsa ay isang impeksyon sa balat na dulot ng bakterya. Ito ay nagdudulot ng sakit at hapdi ngunit hindi naman ito ganoon kaseryoso. Maaaring magamot ang pigsa kahit nasa bahay lang. Narito ang ilang epektibong pigsa home remedies: Warm Compress – Isa ito sa mga pinakamadaling paraan upang mapagaling ang pigsa. Ang init na nagmumula rito ang siyang nagiging… magbasa