Pigsa Cure 

Paano ba ang tamang pigsa treatment?

Ang pamamaga at pamumula ng balat na may kasamang naa sa gitnang bahagi ng bukol ay tinatawag na pigsa. Maaaring magsimula ito na kasingliit lamang ng buto ng sitaw at lumaki na katulad ng isang bola ng golf. Ito ay isang impeksyon sa balat na sanhi ng isang bakterya. Hindi naman gaanong seryoso ang kondisyong ito ngunit makakaranas ng hapdi… magbasa
Pigsa Cure 

Ano ang antibiotic para sa pigsa?

Ang pigsa ay isang impeksyon sa balat na nagsisimula sa hair follicle o oil gland. Ang balat na may impeksyon ay mamumula at magkakaroon ng pamamaga. Ang pamamagang ito ay magiging kulay puti, senyales na may namuong nana sa ilalim ng balat. Hindi naman gaanong seryoso ang kondisyong ito ngunit makakaranas ng hapdi at sakit ang sinumang may pigsa. Maaaring… magbasa
Pigsa Cure 

Alamin – Sampung Pigsa Home Remedies

Ang pigsa ay isang impeksyon sa balat na dulot ng bakterya. Ito ay nagdudulot ng sakit at hapdi ngunit hindi naman ito ganoon kaseryoso. Maaaring magamot ang pigsa kahit nasa bahay lang. Narito ang ilang epektibong pigsa home remedies: Warm Compress – Isa ito sa mga pinakamadaling paraan upang mapagaling ang pigsa. Ang init na nagmumula rito ang siyang nagiging… magbasa