Ang pigsa o boils ay isang impeksyon sa balat na nagsisimula sa hair follicle o oil gland. Maaaring singliit lamang ito ng buto ng sitaw o kaya ay singlaki ng bola ng golf. Maaari din itong tumubo sa kahit anong parte ng katawan. Ang balat na may impeksyon ay mamumula
Magbasa

Ang pigsa ay isang impeksyon sa balat na dulot ng bakterya. Ito ay nagdudulot ng sakit at hapdi ngunit hindi naman ito ganoon kaseryoso. Maaaring magamot ang pigsa kahit nasa bahay lang. Narito ang ilang epektibong pigsa home remedies: Warm Compress – Isa ito sa mga pinakamadaling paraan upang mapagaling
Magbasa

Nagkaroon ka na ba ng pigsa? Ang pigsa ay isang karaniwang sakit ng mga Pilipino. Kaya kung naghahanap ka ng mabisang gamot sa pigsa, tama ang iyong napuntahan. Pag-uusapan natin sa artikulong ito ang mga paraan upang maggamot ang pigsa. Sa dulo ng artikulo, ituturo naming ang ilan sa mga
Magbasa

May kakilala ka bang may pigsa? O ikaw ay nakaranas na magkaroon ng pigsa? Ano man ang iyong dahilan sa paghahanap ng mga artikulong tungkol sa pigsa, siguradong matutulungan kang makahanap ng kasagutan sa mga tanong mo. Narito ang iilan sa mga kadalasang tanong tungkol sa pigsa: Ano ang pigsa?
Magbasa

Ang isang doktor ay maaaring magreseta ng cloxacillin para sa mga pigsa, dahil ito ay isang mabisang paggamot para sa mga sugat na ito. Sa ilang mga kaso, kinakailangan upang humingi ng medikal na atensyon. Kung ang mga pigsa ay malaki at masakit, maaaring kailanganin itong gamutin ng isang medikal
Magbasa

Ang pamamaga at pamumula ng balat na may kasamang naa sa gitnang bahagi ng bukol ay tinatawag na pigsa. Maaaring magsimula ito na kasingliit lamang ng buto ng sitaw at lumaki na katulad ng isang bola ng golf. Ito ay isang impeksyon sa balat na sanhi ng isang bakterya. Hindi
Magbasa

Ang pigsa ay isang impeksyon sa balat na nagsisimula sa hair follicle o oil gland. Ang balat na may impeksyon ay mamumula at magkakaroon ng pamamaga. Ang pamamagang ito ay magiging kulay puti, senyales na may namuong nana sa ilalim ng balat. Hindi naman gaanong seryoso ang kondisyong ito ngunit
Magbasa