Mga Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Pigsa


ad

May kakilala ka bang may pigsa? O ikaw ay nakaranas na magkaroon ng pigsa? Ano man ang iyong dahilan sa paghahanap ng mga artikulong tungkol sa pigsa, siguradong matutulungan kang makahanap ng kasagutan sa mga tanong mo. Narito ang iilan sa mga kadalasang tanong tungkol sa pigsa:

Ano ang pigsa?

Ang pigsa ay isang impeksyon sa balat na nagsisimula sa hair follicle o oil gland. Sa Ingles, ito ay tinatawag na boils. Ang medikal na termino nito ay furuncles. Maaaring singliit lamang ito ng buto ng sitaw o kaya ay singlaki ng bola ng golf. Maaari din itong tumubo sa kahit anong parte ng katawan. Ang balat na may impeksyon ay mamumula at magkakaroon ng pamamaga. Ang pamamagang ito ay magiging kulay puti, senyales na may namuong nana sa ilalim ng balat. Ito ay nangyayari sa loob ng apat hanggang pitong araw. Ang pigsa ay kadalasang nagagamot lamang sa bahay at hindi ganoon kaseryoso subalit ito ay nagdudulot pa rin ng sakit at hapdi.

Ano ang sanhi ng pigsa?

Maraming maaaring sanhi ng pigsa. Kadalasang sanhi ng pigsa ay ang bakteryang Staphylococcus. Maraming impeksiyon na dulot ng bakteryang ito ang nauuwi sa pamamaga. Ito ay maaaring makapasok sa katawan sa pamamagitan ng maliliit na mga sugat sa balat o kaya ay sa pamamagitan ng pagkapit sa mga balahibo papunta sa mga follicles. May ilang kaso ng pigsa na ang dahilan ay ang pagkakaroon ng sugat at pagpasok ng mga foreign material na maaaring nadeposito sa balat na nagdudulot ng impeksiyon.

Ano ang mga sintomas ng pigsa?

Nagsisimula ang pigsa bilang matigas, namumula at mahapding bukol na kalahating pulgada lamang ang laki. Pagkaraan ng ilang araw, ang bukol na ito ay mas lumalaki at nagiging mas masakit. Ito rin ay nagiging malambot at nagkakaroon ng nana sa gitnang bahagi nito. Minsan, nagiging mas malubha ang impeksyon at nadadagdagan ang mga simtomas na maaari mong maranasan. Katulad na lamang ng pamumula, pamamaga at pananakit ng paligid ng pigsa, pagkakaroon ng bagong pigsa sa paligid ng naunang bukol, pagtaas ng temperatura ng katawan o pagkakaroon ng lagnat at pamamaga ng mga lymph nodes o kulani na malapit rito.

Sino ang mas madalas tamaan ng pigsa?

Kahit sino ay maaaring magkapigsa ngunit mas madalas na magkaroon ng pigsa ang mga sumusunod-matatabang tao, may mahinang katawan, may matagalang sakit, matatanda at may diabetes. Maaari ding makadagdag sa risk ng pagkakaroon nito ang pagiging mabalahibo at kapag maraming pimples ang isang tao. Ang pigsa ay nakukuha din ng mga taong nakatira sa maruming kapaligiran o sa mainit na lugar kung saan palaging pinagpapawisan.

Saan maaaring tumubo ang pigsa?

Ang pigsa ay maaaring tumubo kahit saang bahagi ng katawan. Ngunit may ilang bahagi ang mas madalas tubuan nito. Halimbawa nito ay ang leeg, mukha, kilikili, balikat, likod, puwit at kahit na sa pribadong parte ng katawan. Madalas ito sa mga bahaging mabalahibo at mas pinagpapawisan katulad na lamang ng hita. Ang pigsa ay tumutubo din sa tenga at ilong. Kapag ang pigsa ay tumubo sa mata, tinatawag itong kuliti.

Nakakahawa ba ang pigsa?

Hindi. Ngunit may isang bagay na nakakahawa- ang bakteryang Staphylococcus na siya ring sanhi ng pagkakaroon ng pigsa. Ito ay napapasa sa pamamagitan ng skin-to-skin contact at paghawak ng kontaminadong mga bagay. Upang maiwasang kumalat ang bakteryang ito, huwag magpahiram o manghiram ng tuwalya o damit sa taong may pigsa. Dapat din itong gawin kapag ikaw ang may pigsa. Iwasan ding hawakan ang pigsa at takpan itong mabuti. Ang madalas na paghuhugas ng kamay ay nakakatulong din na maiwasan ang pagkalat ng bakterya.

Kailan ba dapat kumonsulta sa doktor?

Ang pigsa ay maaaring magamot kahit sa bahay lamang. Ngunit may ilang sitwasyon na kailangan nang kumonsulta sa doktor. Kapag ang pigsa ay hindi gumaling sa loob ng isang linggo na nilalapatan ng lunas, kailangan na kumonsulta na sa doktor. Kailangan ding bumisita na sa doktor kapag nararanasan ang mga sumusunod- may pigsa sa mukha o kaya ay sa gulugod, may lagnat, namumula ang paligid ng pigsa na hindi na pangkaraniwan, napakalaki at masakit na pigsa, pigsa na pabalik-balik at hindi na lumalabas ang nana. Kailangan ding magpakonsulta kaagad kapag ikaw ay may heart murmur, diabetes o iba pang problema sa immune system sa panahong nagkaroon ka ng pigsa.

Paano isinasagawa ang mga pagsusuri sa pigsa?

Ang iyong doktor ay magsasagawa ng ilang pisikal na pagsusuri sa mga bahagi ng iyong katawan na may pigsa. Kapag maraming bahagi ng iyong katawan ang may impeksyon, magsasagawa ang doktor ng ilan pang karagdagang pagsusuri at mga katanungan tungkol dito.

Ano ang gamot para sa pigsa?

Maraming maaaring maging gamot para sa pigsa. Dahil sa ang pigsa ay hindi gaanong malalang karamdaman, pwede itong mapagaling kahit nasa bahay lang gamit ang ilang simpleng kagamitan tulad ng maligamgam na tubig at tela upang makagawa ng hot compress para sa pigsa. Nakakatulong ito upang lumabas ang nana mula sa pigsa. Kailangan din ang sabong antibacterial at rubbing alcohol sa paglilinis ng pigsa. Pagkatapos linisan, lagyan ng ointment na may antibiotic at benda ang apektadong bahagi upang maiwasang magkaroon ng karagdagang impeksyon. Isa pang bagay na maaaring makatulong ay ang mga halamang-gamot. Halimbawa nito ay ang gumamela. Sinasabi na mabisa ito sa pagpapahinog ng pigsa upang mas mapadali ang paglabas ng nana. Para sa karagdagang impormasyon at paraan ng paggamot sa pigsa, abangan ang iba pang mga artikulo ng website na ito na tatalakay sa mga epektibong gamot para sa pigsa.

Paano maiwasang magkaroon ng pigsa?

Dahil sa ang pigsa ay dulot ng bakteryang Staphylococcus, kailangan iwasang maimpeksyon nito. Magagawa iyan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan sa katawan. Marapat na maligo araw-araw at gumamit ng mabisang sabon pampaligo. Linisin at labhan ang mga kobre-kama, tuwalya at iba pang bagay na ginagamit ng taong may pigsa. Panatilihing malinis ang bahay at paligid upang iwas-sakit. Kapag nagkasugat, linisin at gamutin kaagad ito upang hindi maimpeksyon. Panatilihin ding malusog ang pangangatawan. Hindi man siento porsyentong masisiguro natin na hindi na tayo dadapuan ng pigsa, mas mabuti pa ring sundin ang mga ito dahil ika nga,”prevention is better than cure”.


ad